Nuorisotakuun vaikutusindikaattorit

Palvelu on avattu testikäyttöön. Tulemme kehittämään sivustoa aktiivisesti saamamme palauteen perusteella. Voitte antaa palautetta palvelun sisällöstä ja sen käytettävyydestä oheisen lomakkeen avulla: Anna palautetta >

 1. Vaikutusindikaattorit 1: Nuorten työllistymisen edistäminen
  1. Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste

   Alle 25-vuotiaiden työttömien osuus vastaavanikäisestä työvoimasta. Tilastokeskuksen valtakunnallinen luku. Tilastokeskus

  2. Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta

   Alle 25-vuotiaiden työttömien osuus vastaavanikäisestä työvoimasta. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilasto

  3. 3kk työttomyyden ylittävät alle 25 vuotiaat

   Alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat, joiden yhtäjaksoinen työttömyys ylittää valitun kuukauden aikana 3kk. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilasto

  4. 3kk työttömyyden ylittävät 25-29 -vuotiaat vuoden sisällä valmistuneet

   25-29-vuotiaat 12kk sisällä valmistuneet, joiden yhtäjaksoinen työttömyys ylittää valitun kuukauden aikana 3kk. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilasto

 1. Vaikutusindikaattorit 2: Koulutustakuun toteutuminen
  1. Suoraan perusopetuksesta koulutukseen hakematta jättäneet, ne joita ei hyväksytty tai jotka eivät ottaneet paikkaa vastaan

   Suoraan perusopetuksesta koulutukseen hakematta jättäneet, ne joita ei hyväksytty tai jotka eivät ottaneet paikkaa vastaan. Kouluta

  2. Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 20-29 -vuotiaiden nuorten osuus ikäluokasta

   Peruskoulupohjaiset 20-29-vuotiaat, jotka eivät opiskele tai ole työssä. Tilastokeskus

 1. Vaikutusindikaattorit 3: Nuorten syrjäytymisen ehkäisy
  1. Työttömien tai työvoiman ulkopuolella olevien 15-29 -vuotiaiden osuus vastaavan ikäisestä väestösta

   Työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien määrä suhteessa ikäluokkaan. Tilastokeskus

  2. Pitkäaikaisesti toimeentulotukea saavien 18-24 -vuotiaiden nuorten osuus vastaavanikäisesta väestöstä

   Pitkäaikaisesti toimeentulotukea saavien 18-24-vuotiaiden nuorten osuus vastaavanikäisestä väestöstä. SOTKAnet

  3. Työkyvyttömyyseläkeläisten osuus 16-29 -vuotiaista

   Työkyvyttömyyseläkeläisten osuus ikäryhmästä. Kelasto

 1. Vaikutusindikaattorit 4: Nuorten syrjäytymisen riskitekijät
  1. Perusasteen ja toisen asteen opiskelijat joilla ei ole yhtään läheistä ystävää

   Perusasteen ja toisen asteen opiskelijat, joilla ei yhtään läheistä ystävää (%) THL

Vertaa eri indikaattoreita Anna palautetta